Skip to content
Menu

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Αειφόρου Οικολογικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Πληροφορικής
Υπεύθυνος / Διευθυντής

Κανταρτζής Αλέξανδρος
Καθηγητής

Τηλ. 26810-50252
E-mail: alkan @ uoi.gr
CV

Ανθρώπινο δυναμικό

Βάρρας Γρηγόριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 26810-50235
E-mail: grvaras @ uoi.gr
CV

Παππά Λαμπρινή
Υπηρετούσα Λέκτορας

Τηλ. 26810-50231
E-mail: lpappa @ uoi.gr
CV

Πετρόπουλος Νικόλαος
Υπηρετών Λέκτορας

Τηλ. 26810-50226
E-mail: npetro @ uoi.gr
CV

Γεώργιος Ε. Ρίζος
Ε.ΔΙ.Π. Α΄Βαθμίδα | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50500
E-mail: georizos @ uoi.gr
CV

FacebookΙστοσελίδα
Ναθαναηλίδης Koσμάς
Καθηγητής | MSc | PhD

Τηλ. 26810-50203
E-mail: nathan @ uoi.gr
C.V.

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
Το αντικείμενο και οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου:
επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα του Αειφορικού Οικολογικού Σχεδιασμού, με έμφαση στα επιστημονικά πεδία της Οικολογίας Τοπίου και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με τη χρήση εξελιγμένων λογισμικών Πληροφορικής (GIS, CAD κα).
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γεωπόνων, η υποστήριξη και προώθηση συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα και κάθε μορφής κέντρα ερευνών της Ελλάδας και της αλλοδαπής στους τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, η υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες), η έκδοση εγχειριδίων και επιστημονικών μελετών, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών σχετικά με θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Δασοκομίας Πόλεων, η πιλοτική δημιουργία εφαρμογών ανοικτού κώδικα (open source) και η αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, αποτελούν :
η παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της μεθοδολογίας και της αισθητικής, της επιστήμης και της τέχνης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, η εκπαίδευση επαγγελματιών με οικολογική και κοινωνική συνείδηση οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη γνώση για τη δημιουργία οικολογικών ανοιχτών χώρων πρασίνου, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η δημιουργία εξελιγμένων μορφών έργων και τεχνολογικών συστημάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου (αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμός, λειτουργία, τεχνολογία, οργάνωση), η διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναβάθμισης, βελτιστοποίησης και ανάδειξης πράσινων διαδρομών, αστικού και περιαστικού πρασίνου (πράσινες υποδομές), η ανάλυση και αξιολόγηση βιοκλιματικών παραμέτρων του βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων (αστική θερμική νησίδα, αστική δροσερή νησίδα, θερμική αίσθηση και άνεση) σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και σε μελέτες ανάπλασης τμημάτων του αστικού και περιαστικού ιστού (αστικά συμπλέγματα) σύμφωνα με οικολογικές συνθήκες/παραμέτρους με σκοπό τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών και την ανύψωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών.

Εργαστήριο Παραγωγικής Γεωργίας και Φυτοϋγείας
Υπεύθυνος / Διευθυντής

Κορρές Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 26810-50.....
E-mail: nkorres @ uoi.gr
CV

Ανθρώπινο δυναμικό
Πατακιούτας Γεώργιος
Kαθηγητής | MSc. | PhD

Τηλ. 26810-50224
E-mail: gpatakiu @ uoi.gr
CV

Τσιρογιάννης Γιάννης
Καθηγητής MSc PhD

Τηλ. 26810-50249
E-mail: itsirog @ uoi.gr
CV GR - CV EN

Αναστόπουλος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής | MSc. | PhD

Τηλ. 26810-50255
E-mail: ianastopoulos@uoi.gr
CV

Μπέζα Παρασκευή
Επίκουρος Καθηγήτρια | Μsc | PhD

Τηλ. 26810-50206
E-mail: bmpeza @ uoi.gr
CV

Στουρνάρας Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγής | Μsc | PhD

Τηλ. 26810-50251, 6938 796749
E-mail: vstournaras@ uoi.gr
CV

Βάσση Αθανασία
Α’ Βαθμίδα | M.Sc.

Τηλ. 26810-50139
E-mail: soulavassi @ gmail.com
CV

Ζήσης Κωνσταντίνος
Α’ Βαθμίδα | M.Sc.

Τηλ. 26810-50542
E-mail: koszis @ uoi.gr
CV

Κύρκας Δημήτριος
Α’ Βαθμίδα | M.Sc.

Τηλ. 26810-50229
E-mail: dkyrkas @ uoi.gr
CV

Μάντζος Νικόλαος
Α’ Βαθμίδα | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50229
E-mail: nmantzos @ uoi.gr
CV

Υφαντή Παρασκευή
Ε.ΔΙ.Π | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50248
E-mail: pyfanti @ uoi.gr
CV

Δήμου Δ.
Ακαδ. Υπότροφος

Τηλ. 6977 144249
E-mail: dimoudem @ gmail.com
CV

Νικολάου Κ.
Ακαδ. Υπότροφος

Τηλ. 26810-50227
E-mail: konsnikol @ yahoo.gr
CV

Αγγέλη Νεκταρία
ΕΤΕΠ

Τηλ. 26810-50227
E-mail: ria @ teiep.gr
CV

Βασιλάκη Ελευθερία
ΕΤΕΠ

Τηλ. 26810-50139
E-mail: vasilel@teiep.gr
CV

Χαρδαλιά Αικατερίνη
ΕΤΕΠ

Τηλ. 2681050051
E-mail: kacharda @ teiep.gr
CV

Καριπίδης Χαράλαμπος
Καθηγητής

Τηλ. 26810-50158
E-mail: karipidi @ uoi.gr
CV

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα αντικείμενα:
Α. της φυσιολογίας, της καλλιεργητικής τεχνικής, της βελτίωσης και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Β. την προστασία της φυτικής παραγωγής από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν τις παρασιτικές και μη παρασιτικές ασθένειες, τα ζιζάνια, τους εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών και των αποθηκευμένων προϊόντων.
Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
• Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας.
• Η συνεργασία με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, στους τομείς που δραστηριοποιείται.
• Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες)
• Η συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και διεθνούς.

Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας
Υπεύθυνος / Διευθυντής
Σκούφος Ιωάννης
Καθηγητής | Μ.Sc. | D.V.M. | Ph.D

Τηλ. 26810-50204
E-mail: jskoufos @ uoi.gr
CV GR - CV EN

Ανθρώπινο δυναμικό
Μπόνος Ελευθέριος
Καθηγητής | Μ.Sc. | D.V.M. | Ph.D

Τηλ. 26810-50205
E-mail: ebonos @ uoi.gr
C.V.

Σωτηρία Βουράκη
Επίκουρος Καθηγήτρια | PhD

Τηλ. 
E-mail: svouraki @ uoi.gr
CV GR - CV EN

Χατζηζήσης Λάμπρος
Υπηρετών Λέκτορας

Τηλ. 26810-50181
E-mail: lamprosxatz @ uoi.gr
CV

Κουτσούκης Χαράλαμπος
ΕΔΙΠ | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50201
E-mail: ckoutsoukis @ uoi.gr
CV

Μαγκλάρας Γεώργιος
ΕΔΙΠ | M.Sc.

Τηλ. 26810-50207
E-mail: gmag @ uoi.gr
CV

Χατζόπουλος Αχιλλέας
ΕΤΕΠ | M.Sc.

Τηλ. 26810-50203
E-mail: achatzopoulos @ uoi.gr
CV

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και για τη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της επιστήμης ζωικής παραγωγής, ζωοτεχνίας, βασικής και εφαρμοσμένης διατροφής ζώων, τεχνολογίας ζωοτροφών και λιβαδικών οικοσυστημάτων, ανατομίας, φυσιολογίας, ηθολογίας, συμπεριφοράς, ευζωίας, αναπαραγωγής, γενετικής βελτίωσης καθώς και της χρήσης βιοτεχνολογιών στη ζωική παραγωγή.
Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ενώ από την ερευνητική τους εργασία έχουν προκύψει πάνω από 60 δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με σύστημα κριτών. Το Εργαστήριο διατηρεί μια παραγωγική συνεργασία με πολυάριθμα ελληνικά και ευρωπαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, όπως και με πλειάδα παραγωγικών επιχειρήσεων και εταιρειών διεθνούς κύρους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων του έργου CheeseCulT, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020″ 

Εργαστήριο Υγείας των Ζώων − Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων
Υπεύθυνος / Διευθυντής
Τζώρα Αθηνά
Καθηγήτρια | D.V.M. | Ph.D

Τηλ. 26810-50202
E-mail: tzora @ uoi.gr
CV GR - CV EN

Ανθρώπινο δυναμικό
Γκούβα Eυαγγελία
Α’ Βαθμίδα | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50203
E-mail: egouva @ uoi.gr
C.V.

Φώτου Κωνσταντίνα
Α’ Βαθμίδα | M.Sc. | Ph.D

Τηλ. 26810-50178
E-mail: kfotou @ uoi.gr
C.V.

Βόιδαρου Xρυσούλα
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τηλ. 26810-50178
E-mail: xvoidarou@uoi.gr
C.V.

Ζευγώλης Δημήτριος
Visiting Prof.

Τηλ. 35 3091 493166
E-mail: dimitrios.zeugolis @ nuigalway.ie
C.V.

sima

Εργαστήριο Υγείας των Ζώων - Υγιεινής και Ποιότητας τροφίμων Επιστημονικά Επιτεύγματα - Δράσεις - Έρευνα - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000 - 2022

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Μικροβιολογίας των ζώων, περιβάλλοντος και τροφίμων, Παρασιτολογίας, Ανοσολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων, Υγιεινής, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, Παθολογίας και Φαρμακολογίας. Τα αντικείμενα αυτά κρίνονται ως καθοριστικά για την υγιεινή των ζώων, τη βιοασφάλεια των εκτροφών και των επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος και κρέατος, την ποιοτική ανάδειξη και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και άμεσα απαιτητά για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά ISO/IEC 17025 (αριθμ. Πιστοποιητικού: 1103 -17.7.2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων του έργου CheeseCulT, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020″ 

WORLD POULTRY CONGRESS PARIS, 2021, ABSTRACTS, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

world-poultry-congress-paris-abstracts-2021-tmhma-geoponias