Skip to content
Menu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργα

Πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες απασχόλησης και προμηθειών στο πλαίσιο των έργων είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • 1999-2000 | Μέτρα πρόληψης των παρασιτώσεων των αιγοπροβάτων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου / Επιτροπή Ερευνών | Μάνος Γ.
 • 1999-2001 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ στα αντικείμενα της ζωικής παραγωγής & ειδικότερα της Χοιροτροφίας της Πτηνοτροφίας, της Υγείας των ζώων & της Βιολογικής κτηνοτροφίας | Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου | Σκούφος Ι.
 • 2000-2006 | Development of know-how and technology for the cultivation of greenhouse crops in closed hydroponic systems aimed at preventing nitrate pollution and use of chemical soil fumigants | ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 Αρχιμήδης I | Συμμετοχή μελών του εργαστηρίου Γ. Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων | Σύνδ.1
 • 2012-2014 | Studies on the sustainable pork production with functional properties by utilizing local natural resources and reducing environmental pollution – GreenPork» | Διμερήςς Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 της ΓΓΕΤ. Επικεφαλής επιχείρηση για την Ελλάδα η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου (ΒΙΚΗ). Εταίροι: ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Σκούφο Ιωάννη, Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., Huazhong Agricultural University (Κίνα). Συνολικός προϋπολογισμός: 1.130.000€. | Σκούφος Ι. | Σύνδ.1 – Σύνδ.2 – Συνδ.3
 • 2013-2015 | IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes | ETCP GR-IT 2007-2013 Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% / 360.000€ / Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΕΛΚΕ Επικεφαλής Εταίρος | Τσιρογιάννης Ι.Λ. | Σύνδ.1
 • «Προμελέτη για την ανάπτυξη βοσκοτόπων σε πρότυπο ορεινό κτηνοτροφικό πάρκο στην περιοχή Περιστερίου – Συρράκου-Καλαρρυτών» με χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014», ΜΕΤΡΟ 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2014», Κωδικός Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014, από 30-12-2014 έως 20-09-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 14.000€. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ο καθηγητής Γ. Σκούφος
 • Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (2011-2015). Investigation of defense mechanisms in the mammary gland of goats, with special preference in the role of teat, in order to identify indigenous breeds or individuals resistant to mastitis. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε με το βαθμό της αριστείας και κατατάχθηκε έκτο από τα επιλεχθέντα στο πεδίο “BiologicalandMedicalsciences”. Συνολικός προϋπολογισμός: 84.000€. Τζώρα Α.
 • 2011-2012 | Δοκιμή διαφόρων συγκεντρώσεων ισχυροποιημένου ατταπουλγίτη της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, για τη διαπίστωση της προφυλακτικής ή θεραπευτικής του δράσης invitro, έναντι τοξινογόνων στελεχών των βακτηρίων ESCHERICHIA COLI και CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, που προκαλούν εντερίτιδες και νεκρωτική εντερίτιδα στις όρνιθες και τους χοίρους. | Όμιλος Κωνσταντακόπουλου / 13.456€ | Σκούφος Ι.
 • INTEREGG ΙΙΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 2000-2006 (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25%) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ΄΄ (Pro.Bio.Sis/ Code: 12101029) . Επιστημ. Υπεύθυνος: Γεώργιος Πατακιούτας. Προϋπολογισμός ΤΕΙ Ηπείρου: 153.000 € | Πατακιούτας Γ. | Σύνδ.1
 • INTEREGG ΙΙΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 2000-2006 (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25%) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ΄΄«Η POSIDONIA OCEANICA: Προστασία, αναγέννηση αργών και χρήση των υπολειμμάτων στη Γεωργία». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Γκίζας. Προϋπολογισμός 180.000 € | Σύνδ.1
 • 2016-2020 | Tendon Therapy Train (H2020-MSCA-ITN-2015 / #676338) | MSCA-ITN-2015-ETN – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITNETN) | Προϋπολογισμός ΤΕΙ Ηπείρου: 750.000€ | Σκούφος Ι, Τζώρα Α. | Σύνδ.1 – Σύνδ.2
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) «Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ.Κ. Παπαδόπουλος. | Προϋπολογισμός ΤΕΙ Ηπείρου: 55.991 €.
 • «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Ο. Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου». Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π. Δ. Ε.) 2012, Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Σκούφος. | Προϋπολογισμός
 • Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
 • «Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», από 15/10/2012 έως 15/10/2015, με Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Πατακιούτα, στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ. Προϋπολογισμός 84.000 €. ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» | Συνδ.1
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) Αξιολόγηση χλωρίδας περιοχών της Hπείρου. Οικολογικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων των σπάνιων φυτικών ειδών με σκοπό την προστασία τους΄΄ (Επιστημονικός υπεύθυνος αρχικά η Μ. Κωνσταντίνου, ολοκλήρωσε ο Γ. Πατακιούτας). | Προϋπολογισμός 50.543 €.
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΤΑΣ», τίτλος Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας», 2014-2015, με επικεφαλής την Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία. Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι 133.000€. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος.
 • Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Ηπείρου και με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωτήριος Κανδρέλης. Συνολικός προϋπολογισμός: 150.000€.
 • Αποτίμηση τεχνικών και τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφίων – Πράσινο Κοτόπουλο
  Σκούφος Ι. | Σύνδ.1 – Σύνδ.2 – Σύνδ.3
 • 2012-2014 | Ευφυείς ολοκληρωμένες κτηνοτροφικές πρακτικές | ICT-AGRIcall-2 (EU, FP7 Eranet, με εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), το Dublin University, Ireland, το Harper Adams University, UK, το Aarhus University, Denmark, το Katholieke University of Leuven, Belgium και το ILVO, Belgium. Προϋπολογισμός έργου 40.000€
 • 2015-2015 | Η χρήση του αιθερίου ελαίου ρίγανης και οξινοποιητών στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων (Κωδικός έργου 91988) | Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ /15.000€. | Συμμετοχή των Σκούφου Ι., Τζώρα Α.
 • 2014-2015 | Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων | Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 2014-2015 / 33.155 €. | Σκούφος Ι., Καρράς Γ.
 • 2012- 2013 | Επιδράσεις πράσινων υποδομών σε κτήρια | “Αξιολόγηση επιδράσεων εφαρμογής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτήρια – Προτάσεις ανάπτυξης καινοτόμων κατασκευών για φυτεύσεις στο Δήμο Πειραιά’’ (ΚΑΠΕ), από 9/2/2012 έως 31/12/2013.
 • “Αξιολόγηση επιδράσεων εφαρμογής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτήρια – Προτάσεις ανάπτυξης καινοτόμων κατασκευών για φυτεύσεις στο Δήμο Βριλησσίων ΄΄(ΚΑΠΕ), από 4/4/2012 έως 31/12/2013.
 • “Ολοκληρωμένος σχεδιασμός πράσινων δωμάτων στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά’’, από 28/3/2012 έως 31/12/2013.
 • “Διερεύνηνση επιλεξιμότητας δημοτικών κτηρίων για εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων, εκπόνησης αναγκαίων μελετών για υποβολή χρηματοδότησης αξιολόγησης επίδρασης εφαρμογής στο Δήμο Χαϊδαρίου΄΄ από 7/2/2012 έως 31/12/2013.
 • “Ολοκληρωμένος σχεδιασμός πράσινων δωμάτων σε Δημόσια Κτήρια του Δήμου Κηφισιάς΄΄ από 9/2/2012 έως 31/12/2013.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. | Σύνδ.1
 • ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ», Υποέργο ΤΕΙ Ηπείρου με α/α 6: Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτήρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις (HSoB). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γρ. | Σύνδ.1 – Σύνδ.2
 • Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek – Italian Primary Sector of Activity – “AGROQUALITY”.Πρόγραμμα INTERREG – ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ, κωδικός προγράμματος 857. Συνολικός προϋπολογισμός 409.885€. Επιστημονικός υπεύθυνος ο κ. Μάνος Γεώργιος. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 1-10-2011 και ημερομηνία λήξης την 31-1-2014. | Σύνδ.1
 • Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2009» ΠράξηΙΙ, Έργα μεγάλης κλίμακας, «Application of omic technologies for the genetic characterization of Indigenous-Greek dairy breeds of goat and sheep, for the improvement of their production and for the identification of potential bioactivity of their milk». Χρονική διάρκεια από 01/08/2011 έως 31/12/2015. Επιστημονική υπεύθυνος κ. Αθηνά Τζώρα. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.328.372,40€.
  ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 – Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας | Σύνδ.1
 • ΠρόγραμμαMinistryofEducation, ESPA, ArchimedesIII, ResearchCommittee, TechnologicalEducationalInstitution, E.E.CFUND. (2011-2015). Studies on the possible bio-active properties of milk produced by rare indigenous Greek goat and sheep breeds, related to the production of novel milk based foods. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε με το βαθμό της αριστείας και κατατάχθηκε όγδοο από τα επιλεχθέντα στο πεδίο
 • “BiologicalandMedicalsciences”. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 84.000€.
  Πρόγραμμα «Αssesment of techniques and technologies for reducing the environmental foot print of poultry», «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», το οποίο και κρίθηκε 46Ο από τα 85 που εγκρίθηκαν, σε σύνολο προτάσεων 581, με συμμετοχή μεγάλων βιομηχανιών όπως ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων η ΠΙΝΔΟΣ, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας και επιστημονικού εταίρου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τμήμα ο κ. Γιάννης Σκούφος. Συνολικός προϋπολογισμός: 630.000€. | Συνδ.1
 • ΠΕΠ Ηπείρου 2007-2006, «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου», από 1/4/2012 έως 31/12/2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βάρρας Γ.
 • «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου οργανικών μικρορρυπαντών στους ποταμούς Άραχθο, Λούρο και στον Αμβρακικό Κόλπο», από 6/10/2011 έως 31/12/2015. Επιστημονικός υπεύθυνος :Δρ. Καρράς Γεώργιος, στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης ΙΙΙ. Χρηματοδότηση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ.
 • «Έρευνα Αντιμετώπισης Πλημμυρικών Προβλημάτων χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης. Πιλοτικές εφαρμογές.» κωδ έργου 82546. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ. και του Δήμου Αγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης με υπεύθυνο τον Καθηγητή της Δασολογικής Σχολής & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παυλίδη. Βάρρας Γρ.
  Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου Metcalfapruinosa (say) Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης. Πρόγραμμα ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΙS 380847, κωδικός προγράμματος 526. Συνολικός προϋπολογισμός 150000€. Επιστημονική υπεύθυνος η κα Ζωάκη Δήμητρα. Το πρόγραμμα έχει ημερομηνία έναρξης την 1-11-2013 και ημερομηνία λήξης την 15-10-2015. Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-01-2004 έως 31-12-2007) «Ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για καλλιέργεια των φυτών θερμοκηπίου σε κλειστά υδροπονικά συστήματα με στόχο την αποφυγή νιτρορύπανσης και της χρήσης χημικών απολυμαντικών εδάφους». Επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Σάββας, ολοκλήρωσε ο Γ. Πατακιούτας. Προϋπολογισμός 55.953 €
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-5-2005 έως 31-12-2007)«Αναλυτικός προσδιορισμός των ελέγχων για τα υπολείμματα των σύγχρονων φυτοφαρμάκων και θρεπτικών υλικών από τη γεωργική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Καρράς. Προϋπολογισμός 70.000 €.
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατά 75% και από το Ελληνικό δημόσιο κατά 25% στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από 1-5-2005 έως 31-12-2007) «Επίδραση της άρδευσης με αλατούχα νερά στα καλλωπιστικά φυτά» που Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Γκίζας. Προϋπολογισμός 50.000 €
  4ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Στήριξης της έρευνας (Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.) Πρόγραμμα Biotech/”Human MHC II motifs”, συντονιστής ο Καθηγητής Hans-Georg Rammensee, Ινστιτούτο Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Tubingen, Τυβίγγη, Γερμανίας. Συμμετέχων: Γ.Κ. Παπαδόπουλος (Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο Παν/μιο Ιωαννίνων, και το τελευταίο εξάμηνό του, 1/7-31/12/1998, υλοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ηπείρου). Ύψος στο ΤΕΙ Ηπείρου: 60.000 ECU (€).
 • Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Έρευνα για την ερημοποίηση εδαφών λόγω διάβρωσης στην Τήνο και στα Ζαγοροχώρια». Διάρκεια: 1/10/1995-31/12/1999.
 • Πρόγραμμα “Drugs for Therapy”, 2005-2008, συντονιστής ο Καθηγητής Frits Koning, Leiden University Medical Center, Λέιντεν, Ολλανδίας. Στόχος η εύρεση μορίων τα οποία να παρεμποδίζουν τις αυτό-άνοσες αντιδράσεις σε αυτό-άνοσα νοσήματα, αποτρέποντας την εκδήλωσή τους ή μετριάζοντας τις συνέπειές τους. Συμμετέχων: Γ.Κ. Παπαδόπουλος.
 • «Μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τριών διαφορετικών κοκκομετρικών κλασμάτων ελαφρόπετρας όταν τοποθετείται σε διαφορετικούς υποδοχείς σε καλλιέργειες ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών». Χρηματοδότης η ΛΑΒΑ Α.Ε., από 1/2/2002 έως 31/1/2004. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Σάββας. Προϋπολογιμός, 6.000.000 δρχ.
 • «Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στα Φλογητά Χαλκιδικής». Χρηματοδότηση: 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη (12/2002–6/2004). Υπεύθυνος: Α. Κανταρτζής. Προϋπολογισμός: 33.000 €.
  Χημειοθεραπεία λεϊσμανιάσεων Διάρκεια: 1988 έως 1990 ‐ Χρηματοδότηση: World Health Organization ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Institut de Chimie des Substances Naturelles ‐ Centre Nationale de la Recherche Scientifique ‐ Ερευνητική ομάδα: M. Robert‐Gero, F. Lawrence, M. Phelouzat, A. Tzora.
 • Έρευνα στη λιστερίωση των προβάτων Διάρκεια: 1992 έως 1996 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων TAD Gmbh. ‐Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Universitat Leipzig, Bereich Medizin, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Epidemiologie ‐ Ερευνητική ομάδα: K Linde, ΓΧ Φθενάκης, R Lippmann, J Kinne, A Abraham, Α. Τζώρα.
 • Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και ανοσολογικής ανταπόκρισης‐ανθεκτικότητας σε λοιμώξεις σε πρόβατα, κατά την περίοδο του θηλασμού και της γαλακτοπαραγωγής. (Επιστημονική υπεύθυνος του Προγράμματος) (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
 • Μελέτη της μαστίτιδας ξηράς περιόδου των προβατίνων Διάρκεια: 1999 έως 2001 ‐ Χρηματοδότηση:Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου‐Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Επιτροπή Ερευνών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ‐ Ερευνητική ομάδα: Α Τζώρα, ΓΧ Φθενάκης, Ι Σκούφος, Λ Λεοντίδης.
 • Μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας των προβάτων Διάρκεια: 1996 έως 2001 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Fort Dodge Animal Health ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Λαπαφαρμ Α.Ε. ‐ Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Η Παπαδόπουλος, Α Τζώρα.
  Κλινικές μελέτες στη θεραπευτική της μαστίτιδας των προβατίνων Διάρκεια: 1995 έως 1998 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Mallinckrodt Veterinary ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: Mallinckrodt Κτηνιατρικά Ελλάς Α.Ε. ‐Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Α Τζώρα.
 • ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Τοπικές ποικιλίες | Συνδ.1Συνδ.2
 • Αποδεικτικές μελέτες της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του αντιπαρασιτικού ιδιοσκευάσματος Cydectin® σε πρόβατα στην Ελλάδα Διάρκεια: 1995 ‐ Χρηματοδότηση: Εταιρεία κτηνιατρικών φαρμάκων Fort‐Dodge Animal Health ‐ Φορέας διαχείρισης κονδυλίου: ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε. ‐ Ερευνητική ομάδα: ΓΧ Φθενάκης, Η Παπαδόπουλος, A Τζώρα, Φ Αθανασέλλος, Γ Αντωνακάκης, Γ Καλοχριστιανάκης, Γ Κεδράς, Α Κλαυδιανός, Β Μάστακας, Δ Τρύφωνας.
 • Παραγωγή Βιοπροϊόντων με Προστατευτικές και Θεραπευτικές δράσεις. Η περίπτωση του Ηπειρωτικού Κρασιού (Α. Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
 • Μελέτη των αντι‐οξειδωτικών μηχανισμών δράσης των συστατικών του Oregano vulgare L. spp hirtum (ελληνική ποικιλία ρίγανης) in vitro και in vivo. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
 • Διασυνοριακό Πρόγράμμα INTERREG II, Ελλάδας – Ιταλίας προϋπολογισμού 157.000ευρώ και διάρκειας από 1.10.2007 έως 30.09.2008 με τίτλο: Αξιολόγηση της παραγωγής αυτόχθονων φυλών ζώων, καινοτομία του βιο‐ιατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδα‐Ιταλία (Α. Τζώρα, Σ. Κανδρέλης, Γ. Σκούφος)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας ALLTECH INC., Nicholasville, KY, USA, διάρκειας ενός έτους (1991) για τη χρήση ενζύμων στη διατροφή του χοίρου (Ι. Σκούφος).
 • Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της αλοθάνης και της Τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα Ελληνικά σφαγεία. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Αθηνών, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
  Γεωργία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα σε γεωργικά αγροοικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας. (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι.
 • Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: Προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση. (Α.Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
 • Μελέτη της σημασίας της θηλής ως αμυντικού μηχανισμού του μαστού των μικρών μηρυκαστικών. (Α.Τζώρα), «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στην ερευνητική μελέτη που ανέθεσε η Γ.Γ.Π. Ηπείρου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διάρκειας από 7/1999 έως 12/2001 στα αντικείμενα της ζωικής παραγωγής και ειδικότερα της Υγείας των ζώων και της Βιολογικής κτηνοτροφίας. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου. (Α.Τζώρα, Γ. Σκούφος, Ε. Νικολάου, Δ. Παπαβασιλείου)
 • Παραγωγή Βιοπροϊόντων με Προστατευτικές και Θεραπευτικές δράσεις. Η περίπτωση του Ηπειρωτικού Κρασιού. (Ι. Σκούφος, Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. 2003‐2006
 • Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και ανοσολογικής ανταπόκρισης‐ανθεκτικότητας σε λοιμώξεις σε πρόβατα, κατά την περίοδο του θηλασμού και της γαλακτοπαραγωγής (Ι. Σκούφος) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.
  Μελέτη των αντι‐οξειδωτικών μηχανισμών δράσης των συστατικών του Oregano vulgare L. spp hirtum (ελληνική ποικιλία ρίγανης) in vitro και in vivo. (Ι. Σκούφος, Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι.2003‐2006
 • Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της αλοθάνης και της Τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα Ελληνικά σφαγεία. «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (Ι. Σκούφος)
  Πρόγραμμα: “Αρχιμήδης” (ΥΠ.Ε.Π.Θ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2003‐2006: Τίτλος: Πιλοτικό – Πειραματικό Πρόγραμμα Βελτίωσης – Ανάπτυξης των βοσκοτόπων του Νομού Θεσπρωτίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Νικολάου Ευάγγελος. 31. Πρόγραμμα: “Ανταγωνιστικότητα” (Γ.Γ.Ε.Τ., Υπ.Ανάπτυξης), 2003: Τίτλος:Αναπαραγωγικοί Παράμετροι και Ηθολογία της Ευγενούς Ελάφου. Υπεύθυνος Προγράμματος: Βατζιάς Γεώργιος.
  Πρόγραμμα: “Αρχιμήδης II” (ΥΠ.Ε.Π.Θ – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2004‐2007, Τίτλος: Ανάλυση των αναπαραγωγικών αποδόσεων των χοίρων σε χοιροτροφικές μονάδες της Ηπείρου. Υπεύθυνος Προγράμματος: Παπαβασιλείου Δημήτριος
  Γεωργία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα σε γεωργικά αγροοικοσυστήματα της Δυτικής Ελλάδας. (Σ. Κανδρέλης, Α. Τζώρα Ι. Σκούφος) 19.3. «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα Τ.Ε.Ι.
 • Κρίσιμα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον Ελληνικό πληθυσμό: Προοίμιο για πιθανή ανοσοπαρέμβαση. (Ι. Σκούφος) «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατηγορία πράξεων 2.2.3.ζ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι. (Ι. Σκούφος)
 • Σύγκριση της αναισθητοποίησης των χοίρων με CO2 και ηλεκτρικό ρεύμα ως προς την ευζωία των ζώων και τη ποιότητα του παραγομένου κρέατος στην Ελλάδα. (Ι. Σκούφος) Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
  Ερευνητικό πρόγραμμα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο: Η επίδραση της Βιταμίνης Α στη δραστηριότητα των ενεργοποιών του πλασμινογόνου, στην ενεργοποίηση και στην αντίδραση του ακροσώματος των σπερματοζωαρίων καθώς και στην in vitro γονιμοποίηση στον κριό. Βατζιάς Γεώργιος. Ιανουάριος 2001, 2 – 3 έτη.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: Μελέτη Ωοθηκικής δραστηριότητας αρνάδων (από πρώιμους τοκετούς) & προβατινών φυλής “Frizarta”. Παπαβασιλείου Δημήτριος. Έναρξη και διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2001, 2 – 3 έτη.
  Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΗ: Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστημα στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου». 2006‐2007. Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Π.Ε.Π.
  Με επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή του Τμήματος κ. Σωτήριο Κανδρέλη και με τίτλο «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών ‐ υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας ‐ Στερεάς Ελλάδας ‐ Ηπείρου 2007‐2013». Συνολικός προϋπολογισμός: 150.0000€.
 • Με επιστημονικό υπεύθυνο του Τμήματος την καθηγήτρια κ. Αθηνά Τζώρα “Competitiveness & Entrepreneurship” (EPAN ΙΙ), National Strategic Framework 2007‐2013, Εθνικό πλαίσιο δράσης «Συνεργασία 2009» Πράξη ΙΙ, Έργα μεγάλης κλίμακας με τίτλο «Application of omic technologies for the genetic characterization of Indigenous‐Greek dairy breeds of goat and sheep, for the improvement of their production and for the identification of potential bioactivity of their milk». Χρονική διάρκεια από 01/08/2011 έως 31/12/2015. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.328.372,40€, για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 202.000€. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε ως το δεύτερο καλύτερο από τα υποβληθέντα και αξιολογηθέντα.
 • Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (Χρονική διάρκεια 2011‐2013). Investigation of defense mechanisms in the mammary gland of goats, with special preference in the role of teat, in order to identify indigenous breeds or individuals resistant to mastitis. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 6οαπό τα 33 συνολικά του πεδίου “Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες” και με τη διάκριση της Αριστείας. Συνολικός προϋπολογισμός: 85.000€. Με Επιστημονική υπεύθυνο του Προγράμματος την καθηγήτρια κ. Τζώρα Αθηνά,
  Ministry of Education, ESPA, Archimedes III, Research Committee, Technological Educational Institution, E.E.C FUND. (Χρονική διάρκεια 2011‐2013). Studies on the possible bio‐active properties of milk produced by rare indigenous Greek goat and sheep breeds, related to the production of novel milk based foods. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 8ο από τα 33 συνολικά του πεδίου “Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες” και με τη διάκριση της Αριστείας. Συνολικός προϋπολογισμός: 85.000€. Με Επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο.
  Δοκιμή διαφόρων συγκεντρώσεων ισχυροποιημένου ατταπουλγίτη της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, για τη διαπίστωση της προφυλακτικής ή θεραπευτικής του δράσης in vitro, έναντι τοξινογόνων στελεχών των βακτηρίων ESCHERICHIA COLI και CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, που προκαλούν εντερίτιδες και νεκρωτική εντερίτιδα στις όρνιθες και τους χοίρους. Συνολικός προϋπολογισμός: 13.456€. Με επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο, Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Ηπείρου, και χρηματοδότη την εταιρία ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ (Χρονική διάρκεια 2011‐2012).
 • ERASMUS SUSHORTO
 • EOX 2009-2014 Ανοξική Ζώνη Αμβρακικού
 • Horizon 2020 TOMRES (συμμετοχή μελών του εργαστηρίου)

 

Ερευνητικό Έργο

Επισκέψεις στο τμήμα

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται κάθε έτος εκατοντάδες μαθητές α’ θμιας και β’ θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους εκδρομών.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, μετά από σύντομη γενική παρουσίαση του τμήματος, πραγματοποιείται επίσκεψη σε χώρους του τμήματος που αφορούν (η επιλογή του ποια από τα ακόλουθα θα αφορά η επίσκεψη γίνεται ανάλογα με την ημέρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και σε κάθε περίπτωση η λίστα δεν είναι περιοριστική):

μικροσκόπια
θερμοκήπια
απόσταξη αιθέριων ελαίων
εφαρμογές πληροφορικής στη γεωργία (τηλεπισκόπηση / GIS)
γεωργικά μηχανήματα (τομή γεωργικού ελκυστήρα κλπ)
αγρομετεωρολογικός σταθμός.
Σε περίπτωση που η επίσκεψη περιλαμβάνει και χώρους του Πανεπιστημίου που δεν λειτουργούν υπό την ευθύνη του τμήματος (π.χ. Βιβλιοθήκη) πρέπει να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Πανεπιστήμιο για τους χώρους αυτούς.

Όσο αφορά το τμήμα, για την οργάνωση της επίσκεψης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτημα στο τμήμα μέσω του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την επίσκεψη.

Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της επίσκεψης από πλευράς της σχολικής ομάδας.

Σε συνέχεια της παραλαβής του αιτήματος ο υπεύθυνος του τμήματος Γεωπονίας για την υποδοχή επισκεπτών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών, θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της επίσκεψης από πλευράς της σχολικής ομάδας ώστε να οριστεί το πρόγραμμα της επίσκεψης.

Δελτία Τύπου