Skip to content
Menu

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κτηριακές και Χωροταξικές Υποδομές: Υπάρχουν 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 3.500m2 εκ των οποίων το 70% χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Τμήματος και τα υπόλοιπα για τις ανάγκες άλλων Τμημάτων, κανένα αμφιθέατρο, 5 αίθουσες των 90 φοιτητών 5 των 40 και 24 γραφεία ένα χώρος συνεδριάσεων με χώρο για τηλεδιάσκεψη και χώροι γραφείων για ΕΤΠ και τη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ στα κτίρια λειτουργούν 12 εργαστηριακές μονάδες. Η γραμματεία του Τμήματος είναι πλήρης με όλες τις υποδομές, αρχείων και ηλεκτρονικές και στεγάζεται σε χώρο ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Τμήματος και αποτελείται από τρία μέλη Διοικητικού προσωπικού, άριστα εκπαιδευμένα και με άριστη σχέση με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές. Οι αίθουσες αυτές δεν έχουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχάνημα προβολής.

Οι υποδομές όλες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ και όλα τα κτήρια έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν άτομα με κινητικές δυσκολίες

Η πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς Άρτας διαθέτει Αγρόκτημα το οποίο περιλαμβάνει:

α) Οπωρώνα: ΄Εκταση 10 στρεμμάτων περίπου. Σε αυτόν απαντώνται ποικιλία οπωροφόρων δένδρων σε γραμμική φύτευση, κυρίως εσπεριδοειδή, ελιές, αχλαδιές, μηλιές, κερασιές, ιπποφαές, καθώς και διάφορα άλλα οπωροφόρα είδη σε μικρότερο αριθμό. Στο αγρόκτημα υπάρχει αυτόματο σύστημα άρδευσης με σταλακτήρες ανά δένδρο.

β) Αμπελώνα: Έκταση ένα στρέμμα. Σε αυτό βρίσκονται εγκατεστημένα και υποστηλωμένα πρέμνα, κυρίως της ποικιλίας Ντεμπίνα, με αυτόματο αρδευτικό σύστημα με σταλάκτες.

γ) Λοιποί υπαίθριοι χώροι φυτών μεγάλης καλλιέργειας: Έκταση 20 στρέμματα περίπου. Οι χώροι αυτοί διατίθενται για την καλλιέργεια ετήσιων φυτών μεγάλης καλλιέργειας και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Στον εν λόγω χώρο πραγματοποιείται πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Τα συστήματα αυτόματης ύδρευσης έχουν υποστεί μερικές βλάβες λόγω πολυκαιρίας και χρήζουν επιδιόρθωσης.

δ) Ακαλλιέργητες εκτάσεις (χορτολίβαδα) συνολικής έκτασης 150 περίπου στρεμμάτων.

ε) Ημιτελείς κατασκευές κτηνοτροφικών μονάδων, όπως προβατοστάσιο, πτηνοτροφείο, βουστάσιο, χώρους αρμεγής και τυροκόμησης, κτήριο παραγωγής ζωοτροφών και υποτιθέμενου πτηνοτροφείου και χοιροστάσιου.

στ) Τρεις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ένα υδροπονικό και δύο κρυστάλλινα συμβατικά, ενώ υπάρχουν και δύο εποχιακά με κάλυψη από πλαστικό

Στο αγρόκτημα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και ερευνητικές καλλιέργειες, είτε στο πλαίσιο προπτυχιακών εργαστηριακών μαθημάτων, είτε στο πλαίσιο εκπόνησης πειραματικής προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής εργασίας.

ypod1

Το Τμήμα Γεωπονίας είναι το παλαιότερο από τα Τμήματα της Άρτας με χρόνο έναρξης το 1985 και οι κτιριακές υποδομές του χρήζουν συντήρησης και βελτίωσης.

 • Συντήρηση των κτηριακών υποδομών του Τμήματος Γεωπονίας και κατασκευή νέων υποδομών, αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας ως προς τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει αμφιθέατρο στο Τμήμα που να εξυπηρετεί πάνω από 100 φοιτητές. Τα κτίρια είναι παλιά, δεν έχουν αναγνωρίσιμο αρχιτεκτονικό στίγμα, ο σχεδιασμός τους δεν παραπέμπει σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα με επιστημονική ώσμωση και αλληλεπίδραση, αλλά και σε μία απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς προβλήματα.
 • Ανανέωση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των εργαστηρίων και κυρίως συντήρηση των υφιστάμενων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους.
 • Προμήθεια ειδικών αναλυτικών συσκευών εργαστηρίων για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηριακών μεθόδων και αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε τομείς του Τμήματος που δεν συγκλίνουν με κανένα άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας του συγκροτήματος του αγροκτήματος και του περιβάλλοντος χώρου του Τμήματος Γεωπονίας στην πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς Άρτας (οπωρώνας, αμπελώνας, εκπαιδευτικά θερμοκήπια, χώροι φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λοιποί υπαίθριοι χώροι κτηρίων) με στόχο τη βελτίωση της εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών στο πεδίο στις σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές με:
 • Άμεση αποκατάσταση κατεστραμμένου φυτικού υλικού και εξοπλισμού και προμήθειας νέου (δένδρα, γεωργικός και αρδευτικός εξοπλισμός και μηχανήματα, θερμοκηπιακός εξοπλισμός).
 • Απασχόληση μόνιμου προσωπικού (εργάτη γης) για χειρισμό γεωργικών μηχανημάτων, ώστε με την καθοδήγηση των αρμόδιων καθηγητών να μπορεί να εκτελεί με επιτυχία τις απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργικότητα του αγροκτήματος (ενδεικτικά κατεργασία εδάφους, χορτοκοπή, κλαδέματα, ποτίσματα, επεμβάσεις φυτοπροστασίας).
 • Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου γυάλινου θερμοκηπίου υδροπονίας (το οποίο τα τελευταία 15-20 έτη αξιοποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών πειραμάτων που αποτυπώνεται σε πολλές δημοσιεύσεις). Απαιτούνται ειδικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Δημιουργία ενός νέου υαλόφρακτου πρότυπου θερμοκηπίου, πλήρως εξοπλισμένου με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
 • Εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών στην παραγωγική διαδικασία των καλλιεργειών, καθώς και στη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου όλων των συγκροτημάτων της πανεπιστημιούπολης με συντήρηση των καλλωπιστικών φυτών και φύτευση νέων.
 • Πλήρης αναβάθμιση του υφιστάμενου βοτανικού κήπου και δημιουργία νέου με σύγχρονες προδιαγραφές με αρωματικά, φαρμακευτικά και φυτά αυτοφυούς χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής.
 • Δημιουργία ειδικών καινοτόμων υποδομών με παραγωγικούς φορείς για την ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής. Το Τμήμα μπορεί σε τομείς όπως η εσπεριδοκαλλιέργεια, τα ακτινίδια, η ελιά και τα κηπευτικά, που αποτελούν και τις βασικότερες καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής να συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση και διάδοση νέων ποικιλιών πιο αποδοτικών, βελτιωμένων ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και στις ανάγκες της αγοράς και της βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη τεχνολογικών/εργαστηριακών υποδομών σε τομείς κλειδιά της αγροτικής παραγωγής, ώστε το Τμήμα να είναι πάντα στην πρωτοπορία των ερευνητικών δεδομένων και στην παραγωγή νέας γνώσης, άμεσα εκμεταλλεύσιμης από τους παραγωγικούς φορείς.
 • Αξιοποίηση των ημιτελών εγκαταστάσεων του Αγροκτήματος για τη Ζωική Παραγωγή μέσω της αποπεράτωσής τους, με στόχο τη δημιουργία πρότυπων ειδικών αγροκτημάτων εκτροφής ζώων και επεξεργασίας γάλακτος και κρέατος για τον πρωτοπόρο σχεδιασμό στην πράξη συστημάτων καινοτόμου παραγωγής, που να συνδυάζουν την ενιαία υγεία, τα φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα, την ευζωία των ζώων, τη Μεσογειακή διατροφή, τα βιοτρόφιμα και την κτηνοτροφία ακριβείας. Τη διασύνδεση του αγροκτήματος με το ΠΑΤΕΠΗ για την υλοποίηση των ενιαίων στόχων που έχουν αναπτυχθεί στον παρόντα στρατηγικό σχεδιασμό.

Ερευνητικό Έργο