Αγαπητά Μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητα,

Επιπλέον online τίτλοι έγκριτων ηλεκτρονικών περιοδικών σε βασικές πτυχές του διεθνούς δικαίου

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας μέσω του δικτύου του πανεπιστημίου και απομακρυσμένα μέσω proxy έχουμε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 30 περιοδικών της Wolters Kluwer – Kluwer Law International μέσω της πλατφόρμας Kluwer Law Online.
 
 
Πρόκειται για έγκριτα περιοδικά που αξιολογούνται από ομοτίμους (peer-reviewed) για διεθνή νομικά θέματα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πρακτικής, γραμμένα από ειδικούς από εκατοντάδες χώρες από όλο τον κόσμο.
 
Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε έγκαιρες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία, κανονισμούς και νομολογία στους ακόλουθους τομείς πρακτικής:
 • Διαιτησία, 
 • Δικαστήρια & Διαμεσολάβηση, 
 • Συγκριτικό δίκαιο, 
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού, 
 • Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο, 
 • Περιβαλλοντικό & Ενεργειακό Δίκαιο,
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
 • Εργατικό & Εργατικό Δίκαιο,
 • Φορολογική νομοθεσία,
 • Εμπορικό Δίκαιο και
 • Νόμος Μεταφορών. 
 
image.png
 
Πληροφορίες-υποστήριξη:
 
 
 


Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα
τηλ.: 26510 05912, 26510 5958