Skip to content
Menu

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟ 11-2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πανευρωπαϊκό ΣυνέδριοΤροφίμωνστοΔουβλίνο. 1.100 σύνεδροι, 180 ομιλίεςσετρειςημέρες, 24 παρουσιάσεις από Έλληνες. Μόνοπου από τους 24 οι έξι ζούσανστηνΕλλάδα, οι υπόλοιποι σεχώρεςτου εξωτερικού, μια από τις έξι και του ΤμήματοςΓεωπονίαςστην Άρτα. Πρωταγωνήστριεςοι γυναίκες. Αθηνά Τζώρα και Κατερίνα Νέλληωςπρώτεςσυγγραφείςπαρουσίασανμία πρωτοποριακή μέθοδο ανάλυσηςτου μικροβιώματοςτριώντυριώντηςΗπείρου και συσχέτισηςτουςμετηΓεωγραφική Ένδειξηκαι τηντοπωνυμία παραγωγήςδηλαδή το terroirκαι από πίσω ο Γιάννης Σκούφος. Για πρώτηφορά παρουσιάστηκε αναλυτική επιστημονική προσέγγισηγια τοπωςμπορεί να ανιχνευτεί και να ιχνηλατηθεί ητοπικότητα τωντυριώνκαι η απόδειξητης αυθεντικότηταςτηςΓεωγραφικής Ένδειξηςπου όλοι ξέρουντι σημαίνει, αλλά δενμπορούννα το αποδείξουν. Η Ήπειροςκαι τοΓεωπονικό Τμήμα τηςπρωτοπορεί στην ανάδειξηπανευρωπαϊκά συστημάτων ιχνηλάτησηςτης αυθεντικότηταςτωντροφίμων. Για αυτό και ηεπιστημονική επιτροπή έβαλετηνπαρουσία μαςκαι τηνομιλία στομεγάλοκαι κύριο αμφιθέατροτωνπροσκεκλημένωνομιλητών. Πέραν αυτώνησύνδεσή μαςμετηνΙρλανδία είναι μεγάληλόγωτηςσημαίνουσαςβαρύτηταςτων αποφοίτωνμαςστοΠανεπιστημιακό και στοκτηνοτροφικό αποτύπωμα τηςχώρας. Οκαθηγητήςτου University College Dublin ΔημήτρηςΖευγώληςείναι ημεγάληπροσωπικότητα τηςχώραςστοντομέα τωνβιουλικώνκαι της αναγεννητικήςμηχανικήςτων ιστώνκαι άμεσοςσυνεργάτηςμαςσεΕυρωπαϊκά ερευνητικά έργα. ΟΓιάννηςΑναστασίου είναι από τουςσημαντικότερουςζωοτέχνεςτηςΙρλανδίας, επιβλέποντος 20.000 χοιρομητέρεςκαι μεγάλο αριθμό πτηνοτροφείων. Άριστοι και οι δύοστοντομέα τους, διεθνείςπροσωπικότητεςκαι αδελφικοί μαςφίλοι και συνεργάτες, απτά παραδείγματα επιστημόνωνπου ξεπέρασαντουςκαθηγητέςτουςκαι εκείνοι είναι τόσο υπερήφανοι για τουςμαθητέςτους! Ακόμα, οι συνεργασίεςμαςείναι συγκλονιστικέςμετηνκαθηγήτρια Μικροβιολογίαςστο University College Dublin Νόλα Λέοναρντπου έχει γράψει και επιμεληθεί τοΕυαγγέλιοτηςΚτηνιατρικήςΜικροβιολογίας, φίληκαι συνεργάτιδα τηςΑθηνάςκαι άνθρωποςπου διερευνεί τηνμικροβιοανθεκτικότητα. ΣυναντηθήκαμεστηΚτηνιατρική Σχολή του U.C.D., μαγικόςχώρος, τι να συγκρίνεις, καλύτερα να κλαις! Επιπλέον, ο άνθρωποςπου μύησετηνΑθηνά στα άδυτα τηςμεταγενωμικής ανάλυσης, τηςπρωτεωμικής ανάλυσηςκαι τηςγενωμικής αλληλουχίαςκαθηγητήςτου U.C. D. και φίλος Seamus Fanning που κάθεσυνάντησημαζί του κρύβει τεράστιεςεπιστημονικέςσυγκινήσεις. ΟΕρμόλαοςΒερβέρηςστέλεχοςστηνΕFSA αγαπητόςγιοςτου συμφοιτητή μαςΝίκου διαπρέπει και αυτόςκαθώς έχει αναλάβει σεΕυρωπαϊκό επίπεδοτοντομέα τωνκαινοτόμωντροφίμων ( novel foods). Τοσυνέδριο αυτό καθεαυτό δείχνει γιατί πραγματικά ωςχώρα είμαστεπίσωκαι πόσομεγάλεςομάδεςΠανεπιστημίων, επιστημονικώνεταιρειώνκαι εμβληματικώνεπιχειρήσεωνστοχώροτωντροφίμωνσχηματοποιούντο αύριοστοχώροτωνΕυρωπαϊκώντροφίμωνκαι εμείςτιςπερισσότερεςφορέςκοιτάμε απέξω. Θέλει πολύ δουλειά και άλληνοοτροπία και στα δικά μαςΙδρύματα και στιςεπιχειρήσειςτωντροφίμωνμας. Οκόσμος αλλάζει ραγδαία και εμείςομφαλοσκοπούμεκαι βερμπαλίζουμε από όλεςτιςπλευρές. Πάντως, ορισμένα διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπωςτου EFFOST έχουντηδυνατότητα να σε αφυπνίζουνκαι να σεκάνουνδυνατότεροστις ιδέεςκαι τιςπροκλήσεις. Ητροφή είναι τοφάρμακομας, αυτό πριντοπεριγράψουνσύγχρονοι ερευνητέςκαι τοτεκμηριώσουν, τοείπεκαι το ανέλυσεοσυμπατριώτηςμας, οΙπποκράτης. Και εκεί ηΕλληνική σφραγίδα είναι ανεξίτηλη!